TIP-TOP Services s.r.o.

TIP-TOP je Váš kompetentný a spoľahlivý partner na takmer všetky druhy čistenia!

Najmodernejšie a certifikované techniky čistenia, ako aj trvalo udržateľné, šetrné zaobchádzanie s našimi prírodnými zdrojmi sú pre nás mimoriadne dôležité. Túto filozofiu používajú a žijú ňou naši veľmi dobre vyškolení a stále v ich špeciálnej oblasti ďalej sa vzdelávajúci pracovníci. Pretože dôvera našich zákazníkov v našu odbornú kompetenciu a spoľahlivosť je nám stále tým najdôležitejším.

Informujte sa a nechajte sa presvedčiť o našej kvalitnej a vášnivej práci. 

TIP-TOP – už viac než 50 rokov!

Na to sme hrdí.

Za tento dlhoročný úspech sa musíme poďakovať našim vysoko kvalifikovaným angažovaným pracovníkom a pracovníčkam, ktorí Vám ako našim zákazníkom vopred predvedú našu firemnú filozofiu a tým odôvodnia Vašu dôveru. Naši zákazníci prichádzajú z najrozličnejších branží a oceňujú nás ako kompetentného, spoľahlivého a flexibilného partnera na široké spektrum najrozličnejších služieb – ručiteľa nášho úspechu.

Začínajúc pri klasickom čistení budov a priemyselnom čistení – mimoriadnej kľúčovej kompetencii nášho podniku – sme naše služby rozšírili do tej miery, aby sme Vám mohli ponúknuť kompletný servis budov ako aj priemyselný servis. Tak sa môžete ešte viac koncentrovať na Vaše kľúčové kompetencie a Vaše produkty a Vaša každodenná práca sa môže stať ešte silnejšou.

Ako certifikovaný odborný závod pracujeme na báze nami vyvinutého riadenia kvality podľa ISO 9001:2008. Jeho sústavným ďalším vývojom a nie naposledy výmenou informácií s našimi dlhoročnými zákazníkmi sa sformovali naše kľúčové kompetencie, ktoré aj Vy dnes môžete použiť vo Váš prospech.

Ceny počítame férovo a transparentne – a investujeme tak do dlhodobej spolupráce. Ale to rozhodnete najlepšie sami.

TIP-TOP je pritom aj naše zaobchádzanie so životným prostredím. Šetrné, trvalo udržateľné zaobchádzanie s našim životným prostredím počas dlhých rokov získalo viac a viac na význame a je už po dlhé roky podstatnou časťou našej firemnej filozofie.

Poobzerajte sa na našom portáli a nechajte sa presvedčiť o našej vysokej výkonnosti!

Váš tím TIP-TOP