Údržba

Know-how prispôsobený špecifikám objektov.

TIP-TOP Services čistí a udržuje takmer všetky stroje a zariadenia v priemyselných podnikoch rôznych formátov.

Instandhaltung „Údržba, inšpekcia a zlepšovanie.“

Naši špeciálne pre takéto služby vyškolení odborníci pod vedením technických vedúcich realizujú tie najrôznejšie úlohy a projekty v oblasti čistenia strojov a zariadení.

Ďalšie informácie

Priemyselné čistenie je kľúčovou kompetenciou TIP-TOP Services. viac k téme